EasyOn

EasyOn är en lättvikskedja för traktorer och anläggningsmaskiner att använda vid vägtransporter och vid snöröjning av vägar. Kedjan är tack vare sin låga vikt extremt enkel att montera och demontera. EasyOn 5 för maskiner med mindre än 120 hk; EasyOn 6.5 för maskiner med mer än 120 hk.