Koneosapalvelu och Nordic Traction Group ingår samarbete inom affärsområdet för boggiband

Koneosapalvelu Oy and Nordic Traction Group Oy har ingått ett samarbetsavtal beträffande tillverkning och försäljning av skogsmaskinsband. Nordic Traction Group kommer i framtiden att ansvara för tillverkningen av Kopa ’s bärande band. Koneosapalvelu fortsätter som distributör av Kopa-banden i Finland.

Tillverkningssamarbete för utökad produktionskapacitet

Målet med samarbetsavtalet är att säkerställa konkurrenskraftig tillverkning av de band som utvecklats av Koneosapalvelu och att öka försäljningen av banden på de globala marknaderna. Hannu Soimasuo, VD för Koneosapalvelu, kommenterar: “Vi startade produktutvecklingen för Kopa’s bärande band 2015 och produkten har blivit mycket populär på vår finska hemmamarknad. I takt med att produktionsvolymerna fortsätter att växa, närmar vi oss gränserna för den interna kapaciteten vid vår fabrik i Vilppula. Genom att gå samman med en partner specialiserad på tillverkning av skogsmaskinsband kommer vi att kunna öka produktionsvolymerna och uppnå effektivitetsfördelar.”
Soimasuo fortsätter: “Kopa-banden är en patenterad produkt och Koneosapalvelu kommer att behålla de immateriella rättigheterna. Vi kommer att fortsätta att sälja Kopa-band i Finland precis som tidigare och vi kommer även att lägga till universalbanden som tillverkas av Nordic Traction Group till vår försäljningsportfölj. Nordic Traction Groups distributionsnät kommer framöver att ansvara för exportförsäljningen.” Överlåtelsen av bandproduktionen kommer att ske stegvis under 2022. 

Ömsesidigt fördelaktigt samarbete

Nordic Traction Group har under de senaste åren investerat i automatiserad teknik och effektivare bandtillverkning i Dumfries, Skottland, där Clark Tracks har designat och tillverkat band för skogsmaskiner i 34 år. “Vår uppdaterade produktionsanläggning möjliggör ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete med Koneosapalvelu. Vi är proffs inom banproduktion och Koneosapalvelu är en nyckelexpert inom den finska skogsmaskinsbranschen,” säger Tero Järvinen, VD för Nordic Traction Group. “Det finns en stor efterfrågan för bärande band på de europeiska marknaderna. Vi är verkligen glada över att kunna erbjuda en produkt som kompletterar vårt befintliga sortiment till vårt omfattande distributörsnätverk.”