Kopplingshaken används för att ansluta tvärkedjor med sidokedjor. Dimensionen av kopplingshaken är i allmänhet densamma som tvärkedjan.

OFA Produkt Notera Lägg till listan