Med ett schackel kan man enkelt göra mindre reparationer, dessa bör därför finnas med i maskinen för att slippa onödiga driftstopp. Dimension: 6 mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm och 20 mm.

OFA Produkt Notera Lägg till listan