Nordic Traction Group tillkännager sin avsikt för strategisk omlokalisering av bandtillverkning från Skottland till Finland

Nordic Traction Group, ägaren till Clark Tracks Ltd, har meddelat sin avsikt att efter samråd stänga produktionsanläggningen i Dumfries, Skottland och flytta produktionen till Loimaa, Finland. Nordic Traction Group planerar att vidareutveckla de centraliserade produktionsanläggningarna i Loimaa, Finland.

Denna tänkta åtgärd drivs av flera nyckelfaktorer som är i linje med koncernens engagemang för miljöansvar, operativ effektivitet och lyhördhet mot kundernas behov.

"Avsikten med flytten av vår tillverkning av Clark band till Loimaa, Finland ligger i linje med vårt engagemang för hållbarhet, kostnadseffektivitet och att möta våra kunders behov. Detta kommer inte bara förbättra och effektivisera vår operativa förmåga, utan också stärka våra relationer med våra kunder och investerare som delar våra värderingar. Finland erbjuder konkurrenskraftiga energipriser och åtaganden som CO2-utsläppsfria energilösningar. Med flytten kommer vi närmare marknaden. Med en centralisering av produktionsanläggningarna kommer vi att kunna optimera produktion och logistik.” Säger Tero Järvinen, VD för Nordic Traction Group.

Förhandlingar med produktionsanläggningen i Dumfries, Skottland kommer att slutföras i slutet av april. Flytten är tänkt att ske under år 2024 med fortsatta leveranser under projektets gång.