COVID-19 påverkar Nordic Traction Group, 25 mars 2020

I Loimaa, Finland, stängs vår slirskyddsfabrik tillfälligt från den 1 april och uppskattningsvis 6 veckor framåt, detta för att garantera våra anställdas säkerhet under pågående pandemi. Vi kommer att öppna verksamheten när det åter är säkert.

Vårt lager har öppet som vanligt och kan dagligen skicka gods. Det finns gott om skogskedjor att tillgå.

Nya beställningar som inte är lagervara kommer att produceras när fabrikerna är igång igen.

Vår ordermottagning har öppet som vanligt:
Orders@nordictraction.se
Tel. +46 (0)490 28590